Publicații

 

Retro Chișinău. 2011

Colecție de poze vechi cu orașul Chișinău.


Studiu. Investigarea stării Centrului Istoric Chișinău

Scopul investigaţiei este de a elabora auditul situaţiei curente a Centrului istoric din oraşul Chişinău. Studiul are câteva obiective cum ar fi: Caracterizarea multilaterală a Centrului istoric; Analiza cadrului normativ privind protecţia monumentelor şi sitului istoric; Sistematizarea reglementărilor urbanistice a intervenţiilor în perimetrul Centrului istoric și multe altele.


Patrimoniul Cultural al Municipiului Chișinău

Scopul studiului este evaluarea stării actuale a edificiilor ce fac parte dinpatrimoniul cultural-istoric al municipiului Chişinău şi elaborarea unorrecomandări privind: (i) direcţiile de valorificare a patrimoniului cultural;(ii)necesităţile de investiţii în reabilitarea patrimoniului cultural; (iii) îmbunătăţirea cadrului legal, care ar permite extinderea oportunităţilor reabilitare a patrimoniului cultural-istoric din municipiu prin realizarea parteneriatelor sector public – sector privat.


 

Facebook