Contactați-ne

Aveți vreo recomandare sau ați depistat vreo intervenție invazivă/neautorizată la un monument de arhitectură? Aveți suspiciuni de fraudă sau acte de corupție?

 

Atunci vă îndemnăm să completați formularul petiției de mai jos, indicând informația necesară.
Notă: Petițiile incomplete sau cu conținut fals/invalid nu se vor examina.

Vă mulțumim pentru implicare!

  1. Pagina Agenției vă oferă posibilitatea de a vă adresa conducerii AIRM în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări.
  2. Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.
  3. Agenția este obligată să comunice în cel mult 2 zile numărul de înregistrare al petiției pe adresa electronică indicată în adresare.
  4. În cadrul examinării, Agenția este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare.
  5. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.
  6. La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.
  7. Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării și stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 –  nu vor fi examinate.
  8. În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin poștă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.

  Facebook