Categorie: Legislație

 • Publicitatea pe imobilele cu statut protejat

  Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor a Ministerului Culturii al Republicii Moldova aduce la cunoştinţă publicului că pe parcursul lunii februarie a anului curent a continuat procesul de examinare a legalităţii amplasării publicităţii pe bunurile imobile parte componentă a Nucleului istoric al Chişinăului cu amplasamentul cuprins între str. Alexei Mateevici-Mihai Viteazul-Ivan Zaikin-Albişoara-Cheiului-Ismail-Ştefan cel Mare-Ciuflea,…

 • Declarația de răspundere managerială 2023

  Declarația de răspundere managerială 2023 Declaratia

 • Lucrările de reconstrucție la trotuarele din Nucleul Istoric al Chișinăului

  Lucrările de reconstrucție la trotuarele din Nucleul Istoric al Chișinăului

  La 15.02.2023, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM), a fost sesizată de Ministerului Culturii prin scrisoarea cu nr.04/2-09/349 din 15.02.2023 (nr. de intrare AIRM: 01-01/19 din 15.02.2023), că lucrările de reamenajare ale trotuarelor din Nucleului istoric al Chișinăului sunt efectuate cu abateri de la prevederile legale și normativele în vigoare: lipsește setul de…

 • Intervenții neautorizate la Monumentul de arhitectură din str. Mihai Eminescu nr. 18

  Intervenții neautorizate la Monumentul de arhitectură din str. Mihai Eminescu nr. 18

  Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM), autosesizându-se a realizat o inspectare la monumentul de categorie locală  „Casa cu apartamente de raport”  din str.  Mihai Eminescu nr. 18, orașul Chișinău. La fața locului, au fost constatate intervenții – demontarea și montarea acoperișului clădirii. Specialiștii AIRM, au solicitat suportul unui echipaj de poliție la fața…

 • Completarea Registrului monumentelor ocrotite de stat

  La 19 mai 2022, Parlamentul Republicii Moldova a votat pentru introducerea în Registrul monumentelor ocrotite de stat a patru obiecte: Clădirea fostului sediu al Ministerului Alimentației Publice (în prezent, sediul Procuraturii Generale a Republicii Moldova), blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73, or. Chișinău; Clădirea cu parc a Maternității nr. 2, blvd. Grigore Vieru nr.…

Facebook