Lucrări de construire neautorizate, str. Mitropolitul Varlaam 67, or. Chișinău

Fiind sesizată de Ministerul Culturii și de APC-ul care are în gestiune imobilul din str. Mitropolitul Varlaam 67, mun. Chișinău, monument de categorie locală, la 02.07.2024, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM) a inspectat adresa menționată.

Clădirea din str. Mitropolitul Varlaam 67, or. Chișinău, este monument de categorie locală și datează cu anul 1910, fiind  este construită în două niveluri, cu elemente neoclasice.

În cadrul inspectării, AIRM a constatat lucrări de construire pe porțiunile clădirii care corespund spațiului a două apartamente: au fost înlocuite ferestrele inițiale cu altele din PVC, cu rama neagră; a fost înlăturată tencuiala de pe fațadele din curte. De asemenea, în locul unei ferestre a unui apartament din cele două, a fost aplicată o placă OSB, pe toată înălțimea nivelului unu al clădirii.

Pe marginea cazului, AIRM a întocmit două prescripții, pentru beneficiarii apartamentelor în cauză, prin care se solicită sistarea tuturor lucrărilor și se recomandă obținerea actelor permise – certificat de urbanism, autorizație de construire în temeiul avizului pozitiv al Consiliului Național al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii.

Totodatăm AIRM a sesizat Primăria municipiului Chișinău și Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, pentru  constatarea eventualelor contravenții , conform competențelor atribuite.

 

 

 


Autor:

Facebook