Inspectare str. Vlaicu Pârcălab, 45, Chișinău

La data de 18.06.2024 Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor (AIRM) a inspectat imobilul din str. Vlaicu Pârcălab, 45, Chișinău,  parte componentă a Nucleul istoric al Chişinăului cu amplasamentul cuprins între str.
Alexei Mateevici-Mihai Viteazul-Ivan Zaikin-Albişoara-Cheiului-Ismail-Ştefan cel Mare-Ciuflea, reprezentat prin trama stradală cu fondul construit, scuarurile şi monumentele păstrate în sité, monument de categorie națională,  înscris cu nr. 308 (compartimentul mun. Chişinău) în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531-XII din 22.06.1993.

În cadrul inspectării, s-a constatat că la imobilul amplasat pe adresa indicată, se execută lucrări de
reparaţie capitală în interiorul clădirii, iar în exterior –  lucrări de reconstrucţie capitală a gardului, precum şi  betonarea curţii.

S-a mai constatat că lucrările respective se execută fără acte permisive (avizul pozitiv al Consiliului Național al Monumentelor Istorice de pe lângă MInisterul Culturii, certificat de urbanism şi autorizaţie de construire). Prin urmare, AIRM a emis prescripţia de sistare a lucrărilor cu nr. 000094 din 18.06.2024, lucrările fiind stopate până la obţinerea actelor permisive de către beneficiar. Iar acţiunile făptașului urmează a fi calificate prin prisma art. 74 din Codul Contravenţional.


Autor:

Facebook