Restaurarea Cetății medievale Soroca

În ultimul timp apar multe poziții și păreri referitor la restaurarea Cetății medievale Soroca, monument de arhitectură și istorie, înscris la nr. 2608 (compartimentul Zona de Nord) în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993. Aceasta este și de așteptat, având în vedere, că imobilul, monument de categorie națională este un simbol al Republicii Moldova.

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM) permanent este îndreptată cu privirea spre lucrările care se execută la cetate, spre părerea publicului și a specialiștilor, nefiind indiferentă față de acest subiect.

Chiar și acum. pentru elucidarea mai multor interpretări ale restaurării cetății, este format un Grup de lucru din reprezentanții Ministerului Culturii, antreprenorului, beneficiarului și presei locale, pentru constatarea corectitudinii  și a principiilor de restaurare aplicate la faza actuală de restaurare.

Totodată, vă informăm că în procesul de inspectare, AIRM se bazează pe toți factorii implicați în procesul restaurării, inclusiv și părerile publicului, care sunt aproape de mărturiile publicului. Următoarea inspectare a cetății va avea loc la 20.12.2023.


Autor:

Facebook