Intervenție neautorizată la clădirea din str. 31 august 1989, nr. 127 (colţ cu N. Iorga)

La sesizarea Consiliului  Național al Monumentelor Istorice (CNMI),  Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM) a constatat lucrări de intervenție la clădirea din str. 31 august 1989, nr. 127 (colţ cu N. Iorga) cu statut de monument, de categorie națională,  înregistrată la nr. 308 în Registrul monumentelor ocrotite de stat al Republicii Moldova, şi anume spargerea unui gol pentru ușă din contul geamului existent.

Lucrările se desfăşurau în baza cererii privind coordonarea lucrărilor de revopsire a fațadelor imobilului, eliberat de CNMI,  în care se stipula clar „coordonarea de către Ministerul Culturii a lucrărilor menţionate în cerere nu este necesară” deoarece imobilul vizat nu deţine statut de monument de categorie naţională sau locală. Temei juridic: Legea nr. 163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcţie, art. 14 alin (1) lit. d „lucrări de finisare exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice”.
Conform celor relatate mai sus, AIRM a stabilit că lucrările s-au înfăptuit în lipsa actelor permisive, fapt ce contravine Legii 1530/1993 şi Legii 163/2010. Ca urmare, AIRM a întocmit un proces verbal de contravenție și l-a transmis spre examinare  Judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani, împreună cu toate materialele acumulate.

Autor:

Facebook