Notă informativă, str. Ismail 28, Chișinău

Notă informativă

cu privire la constatarea demolării neautorizate a unei clădiri urbane din Nucleul istoric  Chișinău – str. Ismail 28

Prin prezenta, Agenția de Inspectare și Restaurare a  Monumentelor (AIRM), comunică cu mare îngrijorare că în rezultatul inspectării  Nucleului Istoric Chișinău, efectuate  pe  data de 20 septembrie 2023, deplasându-se la fața locului, pe adresa str. Ismail 28, a constatat demolarea unei clădiri urbane de pe această adresă, fără a fi însoțită de careva acte permisive.

Conform Legislației în vigoare, AIRM a adresat  Primăriei Municipiului Chișinău solicitarea cu nr.01-05 din 21.09.23  în vederea stabilirii eligibilității efectuării a acestui act de demolare.  Primăria Municipiului Chișinău prin scrisoarea nr. 2-03/1 – 25 47 din 13.10.2023 comunică următoarele: „Careva acte permisive privind lucrări de construcție ori demolare a monumentului (clădire urbană) de pe adresa str. Ismail 28 de către autoritatea publică nu a eliberat. Potrivit scrisorilor 21/6588 din 13.12 2017,R21/142-p din 31.01.2018, R21/195 din 21.01.2019, nr.R21/1884 AP (21/555),din 10.02. 2021 și nr. RAC 00026 din 23.12.2021, APL a refuzat emiterea actelor permisive în construcție pentru bunul imobil din adresa respectivă.

Agenția, având suport legislativ în comunicarea Primăriei, a întocmit Procesul Verbal de Constatare cu nr. 12/2023 din 20.09.2023 prin care constată următoarele: „Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI) de pe lângă Ministerul Culturii a avizat proiectul S+P+5E” pentru reconstrucția imobilului existent”, dar nicidecum a demolării construcției date.

 


Autor:

Facebook