Notă informativă, str. Moara Roșie 23/2, Chișinău

Notă informativă

cu privire la aplicarea unei amenzi în valoare de 60 de mii de lei pentru construcții neautorizate

Prin prezenta, Agenția de Inspectare și Restaurare a  Monumentelor (AIRM)  aduce la cunoștința opiniei publice despre Hotărârea Judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani, cu privire la edificarea unui imobil neautorizat adică, neavând acte permisive cum ar fi  Autorizația de Construire,  pe adresa: mun. Chișinău, str. Moara Roșie, 23/ 2 de către întreprinderea SC „Vadormet” SRL.

Conform Hotărârii Instanței de Judecată, întreprinderea, pentru încălcarea Codului Contravențional, art. 179,  este obligată să achite o amendă în valoare de 1200 (o mie două sute) de unități convenționale ceea ce  constituie suma de 60 de mii de lei. De asemenea, conform Hotărârii Instanței, pentru edificarea construcțiilor  neautorizate, agentul economic este lipsit de dreptul de a presta servicii de construcții pe o perioadă de 10 (zece) luni.

În contextul celor relatate, AIRM atenționează opinia publică despre rolul determinant al Primăriei Chișinău întru pregătirea actelor necesare puse la dispoziția organelor de resort, care ulterior au și permis organelor de resort  să încline balanța decizională în favoarea acestei decizii corecte și necesare. Or, această decizie, în ultima instanță, poate servi drept model de abordare promptă a problemelor ce țin de protejarea și păstrarea monumentelor istorice nu numai în municipiul Chișinău, dar și pe tot spațiul Republicii Moldova.

În încheiere putem constata cu certitudine, că această decizie a Judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani, va servi drept exemplu pentru toți doritorii de a încălca Legislația în vigoare cu privire la monumentele de istorie, va pune stavilă acțiunilor voluntariste pentru viitoarele posibile demolări ori construcții neautorizate care din păcate se mai întâmplă în Republica Moldova.


Autor:

Facebook