Inspectare str. Armenească 45 A, Chișinău

La solicitarea Ministerului Culturii, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a verificat conformitatea lucrărilor de pozare a cablurilor electrice, efectuate de către Î. C. S. „Premier Energy Distribution” S. A, pe strada Armenească 45 A, Chișinău, în Nucleul Istoric al Chișinăului cu amplasamentul cuprins între str. Alexei Mateevici-Mihai Viteazu-Ivan Zaikin-Albișoara-Cheiului-Ismail-Ștefan cel Mare și Sfînt-Ciuflea, reprezentat prin trama stradală cu fond construit, scuarurile și monumentele păstrate în site, monument de categorie națională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, cu nr. 308, compartimentul Municipiul Chișinău.

În urma inspectării, s-a constatat că lucrările efectuate de Î. C. S. „Premier Energy Distribution” S. A sunt conform actelor avizate pozitiv de Consiliul Național al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii.


Autor:

Facebook