Conacului urban al familiei Ianuşevschi

La data de 07.06.2023 Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a participat la lucrările Grupului de Lucru privind restaurarea Conacului urban al familiei Ianuşevschi (scris și Ianuşevski), situat pe str.  Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 35, înscris cu nr. 258 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993.

În componența Grupului de Lucru au intrat specialiști din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, ai Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor și din cadrul companiei de construcții care a efectuat anterior lucrări asupra clădirii.

În cadrul Grupului de Lucru s-a discutat despre lucrările de intervenții efectuate între anii 2008-2012, cum ar fi: consolidarea pereților și planșeelor, conservarea acoperișului, intervenții la fațada clădirii.

Ca rezultat al ședinței Grupului de Lucru,  s-a convenit despre efectuarea expertizei tehnice a clădirii și elaborarea unui nou proiect de restaurare.

Din istoria clădirii de pe str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 35, aflăm că: în 1867 această proprietate a fost cumpărată de către soția porucicului în rezervă Iulia Vichentievna Ianuşevski, care în 1869 a construit o casă cu subsol, autorul proiectului, fiind arhitectul urban Alexandru Osipovici Bernardazzi.

La începutul lui 1870 casa a fost vândută Elenei St. Casso, devenită soţia lui Gheorghii Nic. Donici, consilier de stat, efectiv, care a rămas proprietara casei până în 1897. În 1878, după încheierea războiului ruso-turc, în subsolul ei s-a aflat în captivitate Osman paşa, fostul comandant al armatei otomane, ce se predase iniţial la Plevna. În anii ’80 ai secolului  trecut (sec. XX)clădirea a fost amplificată.

În 1897 casa avea 12 încăperi cu dependințe. În 1901 proprietar era atestat Mihail Katakazi, deputat al Adunării deputaților nobilimii basarabene, în 1916 – familia Anghel.

În perioada interbelică clădirea a servit drept sediu al Băncii Naționale. Actualmente este sediul Institutului Patrimoniul Cultural al Academiei de Știinţe.

Bibliografie pentru istoric:

http://monument.sit.md/mitropolit-gavriil-banulescu-bodoni/35/, accesat 12.06.2023.


Autor:

Facebook