Inspectarea imobilului din str. Tighina 65, or. Chișinău

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM), la solicitarea Consiliului Național al Monumentelor Istorice (CNMI) de pe lângă Ministerul Culturii, la 25.04.2023, a efectuat o inspectare a imobilului din str. Tighina, 65, or. Chișinău,  pentru a constata posibilele  intervenții asupra obiectului menționat.

Imobilul din str. Tighina, 65, or. Chișinău, face parte din Nucleul Istoric al Chișinăului cu amplasamentul cuprins între str. Alexei Mateevici-Mihai Viteazu-Ivan Zaikin-Albișoara-Cheiului-Ismail-Ștefan cel Mare și Sfînt-Ciuflea, reprezentat prin trama stradală cu fond construit, scuarurile și monumentele păstrate în site, monument de categorie națională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, cu nr. 308, deci orice intervenția asupra lui, necesită avizul pozitiv al CNMI.

Ca urmare a inspectării, AIRM a solicitat Agenției pentru Supraveghere Tehnică verificarea legalității acțiunilor desfășurate la construcția sus menționată, cu posibilitatea efectuării unui control, cu implicarea specialiștilor din cadrul AIRM și Primăriei municipiului Chișinău.

 


Autor:

Facebook