Lucrările de reconstrucție la trotuarele din Nucleul Istoric al Chișinăului

La 15.02.2023, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM), a fost sesizată de Ministerului Culturii prin scrisoarea cu nr.04/2-09/349 din 15.02.2023 (nr. de intrare AIRM: 01-01/19 din 15.02.2023), că lucrările de reamenajare ale trotuarelor din Nucleului istoric al Chișinăului sunt efectuate cu abateri de la prevederile legale și normativele în vigoare: lipsește setul de acte avizat de către Ministerul Culturii, în baza deciziei Consiliului Național al Monumentelor Istorice.

Anterior, fiind sesizată de cetățenii orașului Chișinău, AIRM a expediat un demers către Primăria municipiului Chișinău, nr. de ieșire 01-05/06 din 25.01.2023, cu privire la lucrările de construcție la străzile: M. Cibotari, Vl. Pârcălab, M. Eminescu, M. Kogălniceanu și A. Mateevici, care sunt parte componentă a „Nucleului istoric al Chișinăului”, nr. 308 în Registrul Monumentelor istorice ocrotite de stat. Prin demers, AIRM a solicitat copia dosarului administrativ a actelor care au stat la baza eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire pentru a fi examinate în conformitate cu prevederile legale și informarea AIRM despre numele beneficiarului, contractorului și a responsabilului tehnic al acestor lucrări, desemnat din cadrul Primăriei municipiului Chișinău.

Prin răspunsul Primăriei municipiului Chișinău, cu nr. 2-03/1-163 din 01.02.2023, (nr. de intrare AIRM 01-05/19 din 06.02.2023), AIRM nu a obținut nici o informație la solicitările sale, fiind direcționată spre pagina www.chișinău.md.

Ulterior, prin demersul cu nr. 01-01/08 din 25.01.2023, AIRM a solicitat Agenției pentru Supraveghere Tehnică verificarea legalității acțiunilor desfășurate pe teritoriul Nucleului istoric al Chișinăului, cu efectuarea unui control inopinat și cooptarea unui specialist din cadrul AIRM.

Conform răspunsului Agenției pentru Supraveghere Tehnică, nr. de intrare AIRM 01-05/40 din 06.03.2023, s-a constatat, că lucrările menționate în cazul străzii Vl. Pârcălab sunt executate de Direcția Generală Mobilitate Urbană, municipiul Chișinău, în calitate de beneficiar și de S. C. „SIGMA VENNER” SRL, în calitate de antreprenor.

Tot în același răspuns, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, informează că a efectuat un control și că lucrările respective se execută cu ignorarea prevederilor Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. Ca rezultat al controlului, a fost întocmită și prezentată Prescripția AST nr. 00170 din 23.02.2023, prin care au fost sistate toate tipurile de lucrări până la obținerea actelor permisive.

Totodată, responsabilului tehnic, reprezentant al beneficiarului, i-a fost intocmit Procesul-Verbal seria AST nr. 00419 din 23.02.2023, cu privire la contravenție cu aplicarea sancțiunii sub formă de amendă în conformitate cu art. 177 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

În același timp, în urma adresării cetățenilor, AIRM a constatat că pe străzile Bulgară, Armenească, Tighina, Sfatul Țării, și Alexandru cel Bun, deasemenea se execută lucrări. În cazul existenței actelor permisive, AIRM a solicitat Primăriei Municipiului Chișinău, transmiterea acestora Agenției prin demersul nr. 01-05/35 din 09.03.2023, deasemenea solicitând Agenției pentru Supraveghere Tehnică, inițierea unui control la restul străzilor la care se fac lucrări, prin demersul nr. 01-05/34 din 09.08.2023.

Având în vedere cele expuse, AIRM solicită Primăriei Municipiului Chișinău, revizuirea tuturor lucrărilor de construcție la străzile din Nucleul Istoric al Chișinăului, cu numărul 308 în Registrul Monumentelor istorice ocrotite de stat, care se execută conform actelor de proiect defectuoase, neavizate de către Ministerul Culturii, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, art. 12, lit. (g), și ajustarea actelor de proiect cu obținerea avizelor pozitive necesare și a actelor permisive.                                                                                                                                                                                                                                        Totodată, facem apel la calm, rațiune și respectarea legislației în vigoare, pentru a depăși acestă situație delicată.

Surse fotografii: pentru str. A. Bernardazzi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006884118594
                               pentru strada Vl. Pârcălab:  https://www.facebook.com/victor.chironda.chisinau
                               pentru strada Bulgară: AIRM.

 

 


Autor:

Facebook