Inspectare în satul Corbu, raionul Dondușeni

Conform Regulamentului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor aprobat prin Ordinul nr. 232 din 02.08.2010 și anume a pct. 2.14, AIRM – Identifică edificiile istorice cu valoare patrimonială deosebită şi înaintează Ministerului Culturii propuneri privind înscrierea lor în Registrul monumentelor protejate de stat.

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a creat un Grup de Lucru pentru inspectarea a 5 imobile din satul Corbu, raionul Dondușeni:

  • Școala de Arte și Meserii (3 clădiri);
  • Moara  (sfârșitul secolului al XIX-lea);
  • Podul (sfârșitul secolului al XIX-lea).

În componența Grupului de lucru au intrat specialiști din cadrul Agenției de Inspectare a Monumentelor, Ministerului Culturii și Institutului Patrimoniului Cultural.

La data de 18.01.2023,  Grupul de lucru a realizat o vizită de lucru în satul Corbu, raionul Dondușeni. Scopul vizitei a fost inspectarea și studierea imobilelor pentru a decide dacă să fie clasate cu atribuirea statutului de monument de istorie.

Grupul de lucru a inspectat și a cercetat clădirile Școlii de arte și meserii (3 imobile). Starea lor variază de la satisfăcătoare la avariată. Blocul principal de studii și clădirea atelierelor sunt amplasate într-un parc cu specii seculare de arbori, în care predomină coniferele. A treia clădire a Școlii este situată în apropiere de actualul bloc de studii al Școlii Profesionale, separat de celelalte două. Complexul Școlii de arte și meserii a fost construit în anul 1905, fapt consemnat prin inscripția de pe blocul principal.

Moara mecanică datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ea funcționa pe baza unui motor diesel. Clădirea morii este în stare bună. În interior s-a păstrat mecanismul de funcționare și structura internă din lemn.

Podul de piatră, inspectat, la fel, datează cu sfârșitul secolului al XIX-lea. În anii 2012-2012, acesta a fost consolidat, deoarece circulația pe el era riscantă și punea în pericol viața umană.

Grupul de lucru a decis studierea materialelor din arhive și a notițelor obținute de pe teren pentru a pregăti și înainta dosarele acestor 3 obiecte, spre clasare.

 

 


Autor:

Facebook