Stația electrică cu baraj din satul Brânzenii Vechi, raionul Telenești

La data de 05.12.2022 specialiștii Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor au efectuat o
inspectarea  a stației electrice cu baraj din satul Brânzenii Vechi, raionul Telenești, monument istoric, înscris la numărul 1466 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (compartimentul Zona de Nord).

Hidrocentrala este amplasată pe râul Răut, un râu cu un potențial energetic foarte slab, conchideau experții de mediu. Ea a fost construită la mijlocul sec. XX.

În vara anului 2016 au început lucrări de restaurare a hidrocentralei.  Lucrările au demarat după ce o companie privată a luat în arendă de la primăria locală această hidrocentrala, pentru o perioadă de 25 de ani.

În urma examinării la fața locului a obiectului și analizei corespondenței, s-a determinat că lucrările executate asupra monumentului nu corespund cu actele avizate de către  Consiliul Național al Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii. Mai mult ca atât, lucrările de construcție au fost efectuate în lipsa autorizației de construire. Primăria locală a refuzat eliberarea Autorizației de Construire din cauza lipsei avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru Proiectare. Dosarul stației electrice cu baraj din satul Brânzenii Vechi, raionul Telenești a fost expediat Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

sursa natura.md

sursa fotografie natura.md

 


Autor:

Facebook