Intervenții neautorizate la Monumentul de arhitectură din str. București 43

Intervenții neautorizate la Monumentul de arhitectură de categorie locală din str. București 43.
Datează de la începutul secolului al XX-lea, construită în stil eclectic.

La data de 17.01.2023, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, înștiințată despre eventuale intervenții neautorizate la monumentul de arhitectură din str. București 43, a efectuat o inspectare la fața locului cu scopul de a identifica și constata legalitatea lucrărilor de construcție. În urma inspectării, s-a constat că în lipsa actelor permisive (de la șantier), a documentației de proiect avizată conform legii și în absența proprietarului „încăperii izolate” (clădirea este proprietate publică de stat) persoane necunoscute efectuau lucrări de demolare a zidăriei istorice cu scopul de a transforma golul de fereastră într-un gol de ușă cu ulterioara instalare a ușii tip PVC. Pentru a identifica persoanele necunoscute care au intervenit neautorizat,  la fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție pentru a le documenta și a oferi suport.

Pe această cale, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor informează proprietarii monumentelor de arhitectură (de orice categorie națională/locală), că orice tip de intervenție la aceste edificii, poate fi executată doar prin prisma legii nr. 1530 din 1993 privind ocrotirea monumentelor și a legii nr. 163 din 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Pentru consultații și informații, îndeamnă să vă adresați la sediul Agenției din str. Sfatul Țării, 8.

Despre categoria monumetului și gradul de protecție:

Monument de arhitectură de însemnătate Locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.
Totodată,  acest monument de arhitectură a fost înaintat pe Lista clădirilor propuse în vederea atribuirii statutului de monument de categorie națională – iar aici potrivit legii Ocrotirii Monumentelor nr. 1530/1993,  Art. 19. – Bunurile imobile în proces de înscriere în Registrul monumentelor se consideră monumente nou-identificate și beneficiază, în scopul prevenirii distrugerilor/deteriorărilor, pe întreaga durată a procesului respectiv, de regimul juridic al bunurilor deja înscrise în Registrul monumentelor, începând cu data aprobării de către Ministerul Culturii a avizului pozitiv al Consiliului. Ministerul Culturii informează autoritățile publice locale competente despre începerea procesului de înscriere în Registrul monumentelor a bunurilor imobile respective. Proprietarii, gestionarii sau titularii altor drepturi reale asupra bunurilor imobile intrate în procesul de înscriere în Registrul monumentelor sunt obligați, din data informării lor despre acest fapt, să respecte prevederile prezentei legi.

Scurt istoric:

Datează de la începutul secolului al XX-lea, construită în stil eclectic.

„Proprietatea imobiliară aparţinea negustorului Ignat Zverev. După cum reiese din anul 1915, conform datelor „Comisiei pentru locuinţe”, era „O clădire din piatră, nefinisată, în două etaje, construită de Zemstvă pentru păstrarea grâului pentru armată”

Liter A. Clădirea este ridicată în două etaje, pe un plan rectangular, aliniată liniei roşii a străzii. Intrările în imobil aveau loc din partea curţii interioare, de pe o galerie. Faţada are 13 axe compoziţionale (două axe provin de la o construcţie adosată mai târziu), toate goluri de ferestre, care se deosebesc între ele – la parter în segment de cerc, la etaj – în arc în plin cintru, la parter fără ancadramente, la etaj – bolţari în pană, lateral – cu muluri. Etajul este despărţit de parter printr-un brâu cu denticule.

Liter B. O casă cu două etaje, construită pe linia roşie a străzii. Decoraţia plastică în stil eclectic, se rezumă la ancadramente, cornişă şi lesene între ferestre.”

Sursa scurt istoric: monument.sit.md

Pe parcursul a mai mutor ani, fațada principală (orientată spre str. București) a Monumentului

a suferit numeroase intervenții invazive, ba chiar destructurante, manifestate prin transformarea unor goluri de geam în uși, construcția scărilor din contul spațiului public (trotuarului), construcția copertinelor, montarea corpurilor de condiționare și a publicității neconforme, folosirea materialelor nepotrivite, revopsirea parțială/pestriță a fațadei și altele pe care vă invităm să le vizualizați prin intermediul materialului fotografic prezentat mai jos.


Autor:

Facebook