Completarea Registrului monumentelor ocrotite de stat

La 19 mai 2022, Parlamentul Republicii Moldova a votat pentru introducerea în Registrul monumentelor ocrotite de stat a patru obiecte:

  1. Clădirea fostului sediu al Ministerului Alimentației Publice (în prezent, sediul Procuraturii Generale a Republicii Moldova), blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73, or. Chișinău;
  2. Clădirea cu parc a Maternității nr. 2, blvd. Grigore Vieru nr. 12, or. Chișinău;
  3. Edificiul Circului din Chișinău, blvd. Renașterii nr. 7, or. Chișinău;
  4. Schitul rupestru „Peștera lui Bechir”,  amplasarea – stânca abruptă din stânga (nord) a Râpei lui Bechir (Bechirov Iar), la sud de or. Soroca, ocolul silvic Soroca, Zastânca II, parcela 24.

De asemenea,  Registrul a fost actualizat prin corectarea  adresei poștală  a 10 monumente ocrotite de stat din  municipiului Chișinău.

Registrul monumentelor ocrotite de stat actualizat, poate fi vizualizat la: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131512&lang=ro#

 

Notă: În imagine este clădirea din str. Sf. Andrei nr. 19, monument de artă și arhitectură, înscrisă în Registrul monumentelor ocrotite de stat, la numărul 283 – Fondul construit. Fotografie de AIRM, 09.04.2019.


Autor:

Facebook