Publicarea lucrării ”Retro Bălți”

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor în colaborare cu Muzeul de Național de Etnografie și Istorie Naturală au publicat lucrarea „Retro Bălți”,  autori Aureliu Ciobanu și Constantin Gh. Ciobanu, coordonatorul seriei Ion Ștefăniță.

Lucrarea este în continuarea serialului editorial „Retro…”, inițiat și promovat de către Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Până în prezent, au fost tipărite volumele: „Retro Chișinău” (2011), „Retro Soroca” (2012) și „Retro Orhei” (2014). Publicațiile și-au găsit foarte repede admiratori, dar și susținători, care nu au rămas indiferenți față de soarta edificiilor istorice.

Municipiul Bălți are un bogat patrimoniu cultural și istoric, o mare parte  a căruia și-a găsit reflectare în cărțile poștale, tipărite de-a lungul timpului, de către editorii locali. Datorită lor, descoperim că unele obiecte, care odinioară au înfrumusețat localitatea, au dispărut între timp, însă altele au învins vicisitudinile vremurilor aprige, continuând să bucure și astăzi ochiul privitorului.

Din construcțiile și edificiile ilustrate în volumul „Retro Bălți”, menționăm: podul de piatră de peste râul Răut, gara centrală, Judecătoria de pace, reședința episcopală a Hotinului, catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, teatrul „Scala”, casa Hadji Markarov, casa familiei Catargi/Bodescu, etc. Multe dintre aceste clădiri sunt monumente de arhitectură, artă sau istorie înscrise în Registrul Monumentelor  Republicii Moldova ocrotite de Stat și Registrul Monumentelor de Importanță Locală al municipiului Bălți.

Doritorii de a obține un exemplar gratuit al publicației „Retro Bălți”, se pot adresa la Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor – str. Sfatul Țării 8, or. Chișinău.

În curând va fi anunțată data lansării publicației

 


Autor:

Facebook