Vino în echipa noastră!

 

Alătură-te echipei noastre!
Agenția de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor anunţă concurs pentru următoarele posturile vacante:
1. Specialist principal în ocrotirea monumentelor
Domeniu de activitate: Cultură/Ocrotirea monumentelor
Data-limită de depunere a documentelor: 22.11.2018
Unități disponibile: 1
Scopul şi sarcinile de bază ale vacante, conform fişei postului:
I. Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea sarcinilor Agenției de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.
II. Sarcinile de bază:
• Aplicarea si monitorizarea respectării legislaţiei privind ocrotirea monumentelor şi a patrimoniului cultural;
• Completarea paşapoartelor monumentelor ocrotite de stat;
• Participarea la crearea expoziţiilor privind monumentele şi patrimoniul cultural.
• Inspectarea monumentelor ocrotite de stat.
Persoanele responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Ştefăniţă Ion/Ciobanu Cristina
Telefon:
079554365 Ştefăniţă Ion
022 233 159
E-mail: airm.mc@gmail.com
info@e-patrimoniu.md

Web site: https://e-patrimoniu.md/
Adresa: str. Sfatul Ţării 8, oraşul Chişinău, MD 2012
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare în domeniul istoriei, artei, patrimoniului cultural.
Cunoştinţe:
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• Cunoaşterea limbii de stat;
• Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
• Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

2. Arhitect
Domeniu de activitate: Arhitectură. Ocrotirea monumentelor.
Data-limită de depunere a documentelor: 22.11.2018
Unități disponibile: 1
Scopul şi sarcinile de bază ale vacante, conform fişei postului:
I. Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea sarcinilor Agenției de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.
II. Sarcinile de bază:
• Aplicarea si monitorizarea respectării legislaţiei privind ocrotirea monumentelor şi a patrimoniului cultural;
• Inspectarea monumentelor ocrotite de stat;
• Procesarea şi analiza rezultatelor inspecţiilor de teren.

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Ştefăniţă Ion/Ciobanu Cristina
Telefon:
079554365 Ştefăniţă Ion
022 233 159
E-mail: airm.mc@gmail.com
info@e-patrimoniu.md

Web site: https://e-patrimoniu.md/
Adresa: str. Sfatul Ţării 8, oraşul Chişinău, MD 2012
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare în arhitectură
Cunoştinţe:
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• Cunoaşterea limbii de stat;
• Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
• Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.


Autor:

Facebook