Elementor #1505

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (abr. AIRM) este o instituție specializată subordonată Ministerului Culturii Republicii Moldova, care are drept atribuție de bază inspectarea pe teren a monumentelor de istorie, artă și arhitectură și a zonelor lor de protecție, precum și controlul și supravegherea respectării prevederilor legislației în vigoare în domeniul ocrotirii monumentelor.
A fost fondată în 2006 printr-o hotărâre de Guvern. AIRM exercită următoarele funcţii:

Funcții:

  • inspectarea monumentelor aflate sub protecția oficială a autorităților publice centrale și locale, inclusiv a zonelor de protecție aferente acestora;
  • inspectarea pe teren a monumentelor istorice și a șantierelor de intervenție asupra lor;
  • supravegherea respectării legislației Republicii Moldova în domeniul protecției, conservării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
  • identificarea edificiilor istorice cu valoare patrimonială deosebită șipropunerea înscrierii lor în Registrul monumentelor protejate de stat;
  • sesizarea organelor de drept competente privind tragerea la răspundere civilă, administrativă sau penală pentru distrugerea/ demolarea monumentului.

Pe parcursul activității sale AIRM s-a implicat în mai multe proeicte și inițiative. În perioada 2010-2011 a realizat inspectarea celor 32 de raioane și a municipiilor. De asemenea a implementat și s-a implicat în alte activități cum sunt: Program de sensibilizare și conștientizare a salvgardării patrimoniului istoric (2013 – 2015); renovarea Fântânei Cadânei din Lipnic (2013 -2014); concurs în cooperare cu Ambasada Franței, planificare şi dezvoltare; economică sustenabilă a Chişinăului (2016); festivalul de muzică clasică Moldo Crescendo (2016); ”Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia”, finanţat de Uniunea Europeană și altele.

Regulamentul
Agenției

Raportul
2010 – 2011

Legislația privind patrimoniul din RM


Autor:

Facebook