Colaborarea Franța-Moldova: un patrimoniu comun, obiective comune

Photo Credit: Arc Intarct

În perioada 20 – 25 mai 2018 a avut loc vizita de studiu a reprezentanților Departamentului Vendee din Franța. Vizita are loc în cadrul proiectului inițiat de Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor în colaborare cu Departamentul Vendee, Consiliul Departamental Vandee: Direcția de Acțiuni Culturale. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Primăria Soroca și Consiliul Raional Soroca – Patrimoniul care ne unește: comunicare și progres. Proiectul are câteva obiective: 

    • Inițierea dialogului cu instituțiile de profil din Franța,  axate pe domeniul patrimoniului cultural – managementul patrimoniului cultural-istoric.
    • Implicarea experților francezi în proiectele-pilot propuse spre realizare: managementul patrimoniului cultural, informare și valorificare, animarea siturilor culturale prin metode cât mai interactive, schimbul de experiență și implicare prin experți la nivel de studii de master.

În această perioadă au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanții instituțiilor din Soroca și din Chișinău. În cadrul uneia din întâlniri a fost semnat un acord de parteneriat între Departamentul Vendee, Primăria Soroca, Consiliul Raional Soroca și Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Acordul își propune realizarea câtorva obiective:  animarea sitului cu statut protejat, crearea unei trupe de animatori care ar face ca obiectivul central – cetatea medievală Soroca – să fie descoperită de un public cât mai larg. Oaspeții au mai vizitat câteva obiective turistice cum ar fi  Orheiul Vechi, Mănăstirea Curchi și Cetatea Soroca.  În cadrul proiectului sunt prevăzute și alte activități pentru a pune în valoare  patrimoniului cultural – istoric.
Proiectul este finanțat de Ambasada Franței la Chișinău.


Autor:

Facebook